top of page
Viggo.png

Viggo Johansen

Bakgrunn:

Viggo Johansen har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark. Han har 30 års erfaring med mindfulness-meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2006 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner over hele Europa. Viggo har skrevet to bøker om mindfulness: "Indre stillhet" (2013) og "Stille vitne" (2015).

Tittel på innlegg:

Mindfulness og psykologisk fleksibilitet

 

Beskrivende tekst av innlegg:

Psykologisk fleksibilitet i en verden i konstant endring

6 kjerneprosesser for å stå i livet på en god måte

Vi lever i en tid hvor det skjer dramatiske endringer i et høyt tempo. Måten vi jobber på, mengden informasjon som må prosesseres, relevansen av tidligere praksis og utdanning, og mye annet - krever stor tilpasningsdyktighet. Spørsmålet alle må forholde seg til er: henger jeg med i alle disse endringene?

 

I den kognitive psykologien er det identifisert 6 kognitive kjerneprosesser som til sammen fører til psykologisk fleksibilitet. Disse 6 er mindfulness, aksept, kognitiv defusjon, det observerende selvet, verdier, og forpliktelse.

 

Under dette foredraget skal vi se på disse én etter én, samt hvordan de til sammen gjør at vi kan finne genuin «work-life balance» i en hektisk tid.

Viljar Rystad.png

Viljar Rystad

Bakgrunn:

Rystad har ledet over 35 prosjekter med topp norske selskaper, og hans ekspertise ligger i å guide ledere til å bygge effektive og kreative arbeidsmiljøer, uten stress og utbrenthet. Han har dyp innsikt i hvordan skape team som balanserer topp prestasjon med velvære, gjennom verktøy som kommer fra elitesport, nevrovitenskap og eldgammel visdom. Han har en dyp lidenskap for praksiser som meditasjon og yoga og har ledet over 1000 mennesker gjennom guidede breathwork sessions.  I dag holder han lederutviklingsprogram som garanterer økt prestasjon, samhold og velvære og reduserer stress og spenninger i organisasjonen.

Tittel på innlegg:

Mindfulness og psykologisk trygghet i teamarbeid

 

Beskrivende tekst av innlegg:

I denne workshopen vil deltakerne oppleve hva det vil si å være en bevisst leder. Ved hjelp av teknikker fra bevisst ledelse vil vi utforske konseptet "over og under linja" og hvordan man kan lede med tilstedeværelse: nysgjerrighet, åpenhet og et fokus på vekst og læring, fremfor å beskylde hverandre, være helten som fikser alt eller innta offerrollen. Vi vil også diskutere hvordan mindfulness kan bidra til å håndtere lederutfordringer med ro og klarhet.

 

Bli med for å praktisere og lære øvelser som kan hjelpe deg å håndtere livets og jobbens utfordringer på en mer konstruktiv og bevisst måte!

 

Du vil sitte igjen med mer kunnskap om:

  • Hvordan skape et inspirerende arbeidsmiljø som fremmer kreativitet og samarbeid

  • Hvordan redusere drama og stress ved å transformere negative mønstre til harmoni

  • Hvordan bygge en prestasjonskultur som fremmer ansvar og vekst

  • Hvordan mindfulness kan styrke din evne til å håndtere lederutfordringer

Gunvor.png

Gunvor Marie Dyrdal,

Norwegian University of Science

and Technology (NTNU)

Bakgrunn:

Gunvor Marie er utdannet psykolog fra UiO og med en doktorgrad i positiv psykologi fra UiO og University of California, Riverside. Hun er Førsteamanuensis i Positiv psykologi og mindfulness ved NTNU og har ledet studieprogrammene i mindfulness der de siste 8 årene. Gunvor har praktisert zen de siste 10 årene og er med i en tysk sangha.

Gunvor har jobbet mange år med både individual- og parterapi, flere år med leder- og organisasjonsutvikling, med endringsprosesser og utvikling av potensialer og styrker i individer og grupper, og med entreprenørskap.

Tittel på innlegg:

Mindfulness i en urolig verden: fordommer, utfordringer og fordeler.

 

Beskrivende tekst av innlegg:

Mindfulness rommer så mye, og det finnes mange ulike forestillinger om hva mindfulness er.

I dette innlegget skal Gunvor se på noen av fordommene som hun ofte møter på i arbeidet med mindfulness. I en verden av konstant bevegelse, stimuli og støy er det blitt en utfordring å koble seg på seg selv. Vi skal se på noen av disse utfordringene og hvordan vi som mennesker kan jobbe med disse. Til slutt skal vi se på hva det å praktisere mindfulness kan åpne opp for av fordeler, samtidig som vi har et blikk på hva forskningen har funnet som faremomenter.

I livet handler det om å finne en balanse, og innlegget vil inspirere til å finne DIN måte å leve et tilstedeværende liv på.

Achim Feige.png

Achim Feige,

Founder of VERTICAL

Background:

Achim Feige, founder of VERTICAL—a transformation collective based in Berlin, Vienna, Stockholm, and Oslo—is a thought leader, speaker, and "Mountain Guide" for the Transformative Class, leaders and eager to shift business and society. His mission is to empower CEOs and top leaders to elevate their consciousness, expand their capacities, and amplify their impact - without burning out. His approach merges the latest science with ancient wisdom for meaningful growth in individuals and organizations. Achim, who has studied BIG MIND techniques for over 12 years with Zen Master Genpo Roshi, lives with his family in the Oslo Bay area.

Talk title:

The ROI of Consciousness:
How Raising Consciousness in Leadership and Personal Transformation Pays Off in "the Real Business World"

 

Talk description:

Business leaders are often overworked, overwhelmed, and exhausted by external transformational challenges, with a 66 percent failure rate (BCG, McKinsey). We—the consciousness and human potential movement—believe that raising consciousness and the personal growth of leaders, with or without spiritual practices, will help them succeed in business and have a positive impact on the world. However, there is a gap, or even a "negative projection," between these two realms. In this lecture, Achim will attempt to transcend and include these polarities to evolve into a more “conscious business paradigm”.

 

During this lecture, we will explore:

- The five principles of how consciousness transformation in business can occur.

- How Personal Growth, aka Vertical Adult Development (Harvard), and accessing Higher States of Consciousness starting with Flow States, can guarantee a leap into a new era in business—if you do the work.

- What KPIs and "clean code" we can use to measure the impact of flow states and expanded capacities in the business world, speaking the language of business leaders rather than our consciousness lingo.

- How to overcome the resistance of business leaders' egos to wake up, grow up, and show up to become real transformative leaders from within.
 

Donatella De Paoli,

Associate Professor, 

BI Norwegian Business School

Bakgrunn:

Donatella De Paoli er førsteamanuensis ved Institutt for Ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hun var sentral i etableringen av bachelorprogrammet Kultur og Ledelse på BI og både forsker og foreleser innen kunstledelse, produksjons- og prosjektledelse, teamledelse og nyere perspektiver innen ledelse. Donatella har nå etablert et nytt program på BI: Executive Master of Management programmet Tilstedeværende Ledelse, som er essensielt i dagens samfunn med digitalisering, distanse og distraksjon.

Her er blant annet tema å lære hvordan lede deg selv og andre bedre, og hvordan du kan gi deg selv og andre følelsen av aktivt nærvær og oppmerksomhet. Dette kan også leses mer om i boken hennes Tilstedværende ledelse (2023).

Tittel på innlegg:  Tilstedeværende ledelse.

I en tid der kravet til å prestere er blitt historisk høyt, blir vi også kontinuerlig utfordret på vår evne til å mestre endring. Hybridmøter, hybridkontorer og stadige distraksjoner stjeler fokus. Mange savner å bli sett i en hverdag der det er blitt vanskeligere enn noen gang å utvikle gode relasjoner, bygge samhørighet og kommunisere godt.

Hvordan kan vi bruke mindfulness som verktøy i dagens ledelse?

Tilstedeværende Ledelse' er utviklet basert i moderne ledelsesteorier som kobler hode og kropp, mindfulness, samt gestaltterapeutisk teori. Dette er fundamentet i det som kan kalles en ny ledelsesteori.  Dette er spesielt aktuelt i et arbeidsliv preget av hybride kommunikasjonsformer, der noen sitter fysisk samlet, mens andre er pålogget møter digitalt, og der medarbeidere og ledere alternerer mellom å jobbe på primærkontoret, hjemmekontoret og andre steder.  

JeremyHunter1_edited.jpg

Jeremy Hunter,

Drucker School of Management

Background:

Jeremy Hunter, PhD is a global authority on mindfulness and leadership as well as the great-grandson of a sumo wrestler.  For over two decades, he has helped leaders live a vitalized and effective life.  They learn to evolve themselves while retaining their humanity in the face of monumental change and challenge.  He is Founding Director of the Executive Mind Leadership Institute and professor at the Peter F. Drucker Graduate School of Management.  He is also co-founder and partner of Transform LLC in Tokyo, Japan. He hosts the Untaught Essentials as both podcast and Substack

Talk title: Vital Leaders Change the World.

Talk description:

Engaged, energetic, “vitalized” people give strength and energy to others. They are generators of collective greatness, serving as an energetic tuning fork for those around them, and they create islands of calm and connectedness that allow people to flourish.

 

Whether you are an entrepreneur, executive, or rising-star employee, you will discover how to become a vitalized individual in your business or workplace, creating a ripple effect that lifts up other people and your organization, leading to greater personal and professional success.

 

You will learn how to:

  • Lead like a mushroom: actionable strategies that will help you metabolize what’s not working into fuel for growth.

  • Step into an expanded sense of self: deepen your self-awareness, emotional intelligence, and authenticity at work and in life so that you make better choices that drive innovation and positive change.

  • Move beyond “managing stress” to working from your “Green Zone”: proven ways to manage your nervous system in high-pressure situations so that you navigate complex workplace dynamics with integrity and resilience.

  • Move from being a “Red Zone” leader into a “Green Zone” leader so that you can produce meaningful, extraordinary results in your business or workplace with greater ease and flow, regardless of your hierarchical position.

jonsdottir-2.jpg

Oddbjørg Erla Jonsdottir,

Fysioterapeut og mindfulnesslærer (MBSR).

Bakgrunn:

Oddbjørg har utdannet med bachelorgrad i fysioterapi fra Universitetet i Island og mastergrad i Helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Vestfold. Oddbjørg er sertifisert lærer i Mindfulness basert stressreduksjon (MBSR) fra NTNU og lærerutdannelse i Mindful Self-Compassion fra Center for Mindful Self-Compassion i San Diego Oddbjørg jobber til daglig som fysioterapeut ved Akershus universitetssykehus hvor hun har holdt kurs for ansatte i mindfulness og selvmedfølelse siden 2013.

Tittel på innlegg: Emosjonelle krav i arbeidslivet. Kan mindfulness være til hjelp?

Beskrivende tekst av innlegget:

Emosjonelle krav handler om de følelsesmessige kravene som stilles til arbeidstaker i møte med andre. Følelsesreaksjoner som følge av mellommenneskelig samhandling og interaksjon er en integrert og naturlig del av arbeidet. Ifølge rapport fra SINTEF har yrker innenfor helse- og velferd og utdanning høyere andel av emosjonelle krav enn gjennomsnittet. Det finnes en del forskning på mindfulness og emosjonelle krav og belastninger i arbeidslivet. Under dette foredraget vil vi se på hva emosjonelle krav er og om mindfulness kan være til hjelp for å minske byrden av den følelsesmessige belastningen.

Tanja Menes Myklebost2_edited.jpg

Tanja Menes Myklebost,

Avdelingsleder i Bærum kommune.

Bakgrunn:

Tanja Menes Myklebost er utdannet sykepleier og har tatt en videreutdanning i helsesykepleie. Hun har 24 års erfaring som sykepleier og helsesykepleier, og de fires siste årene har hun vært avdelingsleder for 40 helsesykepleiere på skolene i Bærum kommune.

Tittel på innlegg: Tilstedeværende ledelse i praksis-Bærum kommune.

Beskrivende tekst av innlegg:

I dette innlegget vil dere få et innblikk i hvordan mindfulness, verdier og holdninger er tatt i bruk for å redusere stress og negative tanker og følelser i en travel og uforutsigbar arbeidshverdag.

Gjennom kursing fra HR-avdelingen i kommunen med tema som tilstedeværelse, stress, holdninger og verdier har jeg fått verdifull kunnskap om hvordan tankens kraft og bevissthet rundt egne tanker og handlinger kan være med på å gjøre min arbeidshverdag enklere/opplevelse av kontroll mye tydeligere. Å trene opp økt tilstedeværelse i hverdagen har ikke bare gitt meg evnen til bedre å takle stress, men også økt oppmerksomheten i samhandlingen med mine medarbeidere som igjen har styrket relasjonene mine til dem. I dette ligger det å blant annet å kunne være helt til stede i samtalene med en åpen og lyttende holdning.

hakon-njoten2_edited_edited.jpg

Håkon Njøten,

Høyskolelektor Høyskolen Kristiania.

Bakgrunn:

Håkon Njøten har bakgrunn som artist og høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania. Han underviser i emnet «Mening og Mestring i Arbeidslivet» som er Norges mest populære kurs rundt selvledelse på høyskolenivå. Etter artistkarrien «våknet» Håkon i 2018 og har siden vært på en indre reise og lest og erkjent tekster fra psykologi og filosofi, erfaringer han nå baker inn i sitt emne ved Kristiania.

Tittel på innlegg: Nøkkelferdigheter i dagens arbeidsliv.

Beskrivende tekst av innlegg:

Hva skjer når studenter får et emne om seg selv?

Håkon får med seg et par studenter fra sitt kurs fra våren, 2024 og går i dialog med studentene om hva de har lært og hvordan det eventuelt forandrer livet til studentene. Og hvordan dette kan påvirke dem som arbeidstakere.

Kev-portrait_MatiasHagen_1_edited.jpg

Kevin Reeder,

Styremedlem i Mindfulness Norge.

Bakgrunn:

Kevin er en ivrig sansevandrer og stillhetsformidler. Han er MindTrainer og grunnlegger av MindLAB Oslo - som hjelper organisasjoner og bedrifter utvikle kultur med bevissthet og bærekraft i bunn. Kevin er en sertifisert mindfulnesslærer, coach og kursholder, og har mer enn 15 års erfaring av å lede mindfulness, skogsvandring/naturkontakt workshop, grupper og retreater.

Tittel på innlegg: Sansevandring.

Beskrivende tekst av innlegg:

Sansevandring rundt på Fornebu (20 min).

MERETE_edited.jpg

Merete Blumensaadt,

nestleder i styret i Mindfulness Norge.

Bakgrunn:

Hun er blant annet utdannet mindfulnesslærer (MBSR) fra NTNU og jobber til daglig i HR-enheten i Bærum kommune. En av oppgavene her er lederutvikling og i den forbindelse holder Merete kurs for lederne i Tilstedeværende ledelse.

Tittel på innlegg: Tilstedeværende ledelse i praksis.

Beskrivende tekst av innlegg: Bærum kommune. Tanja Menes Myklebost, avdelingsleder i Bærum kommune i samtale med Merete Blumensaadt, lederutvikler og mindfulnesslærer (MBSR).

bottom of page